O nás

Vždy klademe velký důraz na kvalitu prodávaného zboží a poskytovaných služeb. Veškeré zboží Vám na požádaní rozbalíme a předvedeme. Chceme tak předejít pozdějším reklamacím a nespokojeností zákazníka. Reagujeme tak na stále častější ohlasy našich zákazníků na kvalitu palubek a podlahovek, které si jinde zakoupili a nebyli seznámeni s jeho kvalitou a vadami, jaké dřevo může obsahovat. Česká norma vztahující se na kvalitu zboží, jakým jsou palubky a podlahovky, je benevolentnější než norma německá a někteří obchodníci, dle ohlasů našich zákazníků, toho rádi zneužívají. Nezapomeňte vždy požadovat dobrou kvalitu Vámi zakoupeného zboží a jeho předvedení. Máte na to právo!

Dále mi dovolte Vás upozornit na některé velmi výhodné sortimentní položky, které jsme pro Vás v poslední době naskladnili:

  • MFP desky - panely, které jsou novou vhodnou alternativou k deskám nabízených pod názvy Durelis, OSB3 nebo QSB. Tyto desky se vyznačují vysokou odolností proti vlhkostipevností a výbornými konstrukčními vlastnostmi. Použít je možné MFP desky - panely všude tam, kde požadujete dodržet rozměrovou stálost materiálu.V případě, že sháníte MFP - OSB desky ve větším množství, využijte naše velkoobchodní ceny.
  • Palubky profil "krátké pero" 12,5 x 96, 15 x 121 a 19 x 121 mm v kvalitě "AB" máme pro Vás za velmi příznivé ceny, a proto velmi doporučuji využít naší akce nakoupit tyto palubky levně!
  • Palubky profil "softline" v rozměru 15 x 121 mm budeme brzy naskladňovat a v hlavní sezóně od března do listopadu budou tyto palubky stále k dispozici v našem redistribučním skladu v Dražkovicích za velmi příznivé ceny!
  • Ukončovací - zakončovací lišty jsme pro Vás zlevnili a jsou tak nyní za velmi příznivé ceny. Jste-li z větší dálky, využijte možnost dodání ukončovacích lišt zdarma!
  • Plotovky - tesy - rygle nabízíme vyrobit ve Vámi požadované délce, na míru za velmi výhodné ceny do pěti pracovních dnů
  • Hoblovaná sušená prkna a fošny pro stavební či konstrukční účely u nás nakoupít nyní levněji v kvalitě "A" a "B", kdy kvalita "A" má vždy jednu pohledovou stranu perfektní. Nutné vidět a případně si vybrat. 


Několik slov o firmě působící v oblasti Pardubice - Dražkovice - Chrudim

Patříme mezi  významná  prodejní místa firmy Seca CZ Borohrádek, dnes   již   tradičního   českého   výrobce  obkladových palubek. Z důvodu, že  jsme  Vám   chtěli  nabídnout  ještě  kvalitnější a levnější palubky, podlahovky a sušená hoblovaná prkna, fošny a  hranoly,  naskladnili   jsme  pro Vás sortiment  největší  české pily Stora Enso.
Toto zboží se vyznačuje velmi dobrou kvalitou, vyšším podílem zimního dřeva a kvalitním hoblováním a balením.
Dále jsme rozšířili nabídku služeb o truhlářskou výrobu, pokrývačské a tesařské práce. To vyplynulo ze skutečnosti, že je mnohdy velmi obtížné hledat slušného a šikovného řemeslníka v případě, že Vám spadlo ze střechy pět hřebenáčů nebo potřebujete vyrobit poličku či pískoviště, které by udělalo radost hlavně Vašim dětem.  A právě specializace na i na tyto drobné práce, je naší snahou udělat dobrou službu Vám, našim zákazníkům.

O historii firmy Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o.

Firma EXKLUSIV "Vše ze dřeva" vznikla v roce 1997 jako sdružení podnikatelů s cílem vytvořit obchodní společnost s výrobky z kvalitního dřeva a se službami na tento prodej navazujícími. Vývoj společnosti spolu se získáním nezanedbatelného množství stálých zákazníků vedl počátkem roku 2000 ke změně právní formy na společnost s ručením omezeným.

V současné době firma disponuje vlastní výrobou obkladového dřeva a řeziva (převážně smrkového a borového, popř. z olše a břízy) ze severských oblastí. Tato dřevina roste v extrémě nepříznivých klimatických podmínkách, a proto se vyznačuje vysokou kvalitou a hustotou hmoty. Způsob sušení dřeva zaručuje jeho nízkou vlhkost v rozmezí 10% až 12%. Tyto výše uvedené vlastnosti výchozí suroviny a výrobní možnosti firmy jsou předpokladem pro rozšíření spektra nabízených výrobků o palubky a podlahové palubky, polotovary pro nábytkářský průmysl a výrobce oken a dveří a v neposlední řadě i stavební dřevo za velice příznivé ceny.

Dále naše firma nabízí zakázkovou truhlářskou výrobu z masivu a lamina.

Dřevo je jedním z nejstarších přírodních stavebních materiálů, jehož význam v poslední době opět narůstá. Je zdravé, ekologické a při správném zpracování působí velice esteticky a díky těmto svým vlastnostem a obnovitelným zdrojům se stává materiálem budoucnosti s uplatněním v interiérech i pro použití na stavební prvky.

Tímto Vás srdečně zveme na návštěvu naší firmy, kde Vás seznámíme s celým naším sortimentem.

Základní souhrn informací o zpracování osobních údajů


Společnost EXKLUSIV "Vše ze dřeva" s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.exklusiv.cz provádí nezbytně nutné zpracování Vašich osobních údajů ke splnění kupní smlouvy, kterou je objednávka a prodej zboží a nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením kupní smlouvy, a dále provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností uložené této společnosti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, TOTOŽNOST SPRÁVCE
Správcem osobních dat subjektů údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je obchodní společnost EXKLUSIV "Vše ze dřeva" s.r.o., se sídlem Za Sokolovnou 814, 538 51 Chrast. IČ: 25937634. Zapsaná v živnostenském rejstříku Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Krajský soud Hradec králové, oddíl C, vložka 16004 (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Za Sokolovnou 814, 538 51 Chrast, elektronická adresa m.divis@exklusiv.cz.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné k následujícím úkonům, a těmi jsou jmenovitě tyto:
splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Partnerské weby

Doporučujeme Vám webovou prezentaci společnosti Exklusiv Dent s.r.o., která nabízí mezi prvními v České a Slovenské republice bez kovové ošetření horní a dolní čelisti keramickými zubními implantáty švýcarské společnosti Axis Biodental.

Poslat na e-mail Tisknout


Rychlý kontakt

Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o.
Sklad řeziva a obkladových materiálů

Dražkovice
533 33 Pardubice 23
GPS 49°59'47.235"N, 15°46'4.595"E
Mobil: 603 875 753 Karel Šourek
Mobil: 604 483 343 Mirek Diviš
E-mail:
E-mail:
Karel Šourek - vedoucí skladu

Otevírací doba:
Po - Pá 8:00 - 17:00 hod.
Sobota 8:00 - 10:00 hod.

Platební možnosti:
HOTOVĚ
INTERNET BANKING
- zabezpečené PC namístě
PLATBA PŘEVODEM PŘEDEM