MFP P5 - OSB desky a jejich fyzikální a mechanické vlastnosti

MULTIFUNKČNÍ PANELY MFP P5 - OSB DESKY, ANEB VŠESTRANNÉ POUŽITÍ V KONSTRUKCÍCH DŘEVOSTAVEB

Multifunkční panel (zkratka) MFP je deska se směrovaným vlákny (OSB deska - z angl. spojení oriented strand board) sjednocená harmonizovanou normou EN 312 - P5 = materiál s jedinečnými fyzikálními vlastnostmi užitečnými ve stavebnictví při konstrukci podlah, stěn a stropů. Nový multifunkční panel (MFP) s nejnižší emisní třídou E1 vyráběný klížením, vysoce  odolný proti působení atmosférické vlhkosti.
Nové OSB desky / multifunkční panely (MFP) jsou určené k použití ve stavebnictví díky své výjimečné stabilitě, zatížitelnosti a odolnosti proti vlhkosti. Fyzikální pevnostní hodnoty nové OSB desky (MFP) v podélném i příčném tahu splňují přísné požadavky norem EN 300 pro OSB desky, kam spadají i multifunkční panely, potažmo OSB/3 desky.
Skvělé technické vlastnosti MFP P5 - OSB desek umocňuje fakt široké použitelnosti této OSB desky, rychlosti dodávek a fantastické nízké ceny, za kterou se tyto MFP P5 - OSB desky prodávají. Zkrátka multifunkční panely - MFP mají skutečné prvenství mezi OSB/3 deskami.
MFP P5 - OSB desky jsou certifikované a mají povolení nejvyššího stavebního dozoru EN 13986-P5 splňují přísné požadavky pro nosné účely ve vlhkém prostředí

Konstrukční vlastnosti MFP P5 - OSB desky

 • MFP P5 - OSB desky mají vysokou zatížitelnost
 • MFP P5 - OSB desky se báječně hodí pro konstrukční účely ve vlhkém prostředí
 • MFP P5 - OSB desky mají pevnost při vrtání, řezání a frézování stejnou, jako u plného, masivního dřeva
 • MFP P5 - OSB desky perfektně drží hřebíky, šrouby a svorky, a to i v krajních částech OSB desky
 • MFP P5 - OSB desky můžete bezproblémově lepit, natírat, natahovat adhesivními můstky či rovnou lepidlem na perlinku, apod.
 • MFP P5 - OSB desky jsou přesně formátované, mají perektně vyfrézované pero i drážku, čímž je snadno a rychle položíte a připevníte k podkladnímu betonu či dřevěnému rastru
 • MFP P5 - OSB desky obsahují vysoce ekologická lepidla odolné proti vlhkosti
 • MFP P5 - OSB desky mají příjemný, přirozený vzhled dřeva - a splňují přísné harmonizované normy zařazené dle s povolením stavebního dozoru evidované pod číslem EN 13972-P5

MFP panely - OSB desky - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Oblasti použití multifunkčních panelů MFP P5 - OSB desky 

 • MFP P5 - OSB desky jsou obzvláště vhodné k vytvoření rovných finálních podlah či podkladů pro další vrstvy tvořených například z plovoucích podlah, marmolea či vinylů
 • MFP P5 - OSB desky jsou levným a pevným materiálem k obkladu stěn, kdy mohou být nataženy lepidlem a působit vzhledově jako zeď
 • MFP P5 - OSB desky jsou ideální k zaklopení střech domu či altánů, dřevníků, garáží a podobných staveb
 • MFP P5 - OSB desky se běžně používají jako provizorní stavební plot bránící nežádoucímu vniknutí osob na stavební parcely
 • MFP P5 - OSB desky jsou ideálním obalovým řešením, kdy je exportéři používají jako ochranný obal svých výrobků
 • MFP P5 - OSB desky jsou schváleny jako certifikovaný obklad u staveb konstruovaných z dřevěných rámů podle vyhlášky DTU 31.2

MFP panely - OSB desky - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Multifunkční panely MFP P5 - OSB desky jsou všude tam, kde se děti a potraviny cítí dobře

MFP P5 - OSB desky jsou výjimečně vhodným materiálem s použitím v šíří od obkladů stěn (na dřevěné rastry) přes obklady stropů až po pokládání podlah v dětských pokojích: Tato multifunkční - víceúčelová MFP deska se báječně hodí pro všechny myslitelné oblasti užití. MFP P5 - OSB desky implikují výjimečně skvělé fyzikální hodnoty pevnosti a odolnosti proti vlhkosti, stabilitu, trvalost, permanentní zátěž a v případě nízkého rozpočtu mohou být použité jako finální podlaha díky svému dekorativnímu vzhledu.

Německý výrobce Pfleiderer klade vysoký důraz na použití pouze ekologických materiálů při výrobě multifunkčních panelů (MFP P5 - OSB desky), a proto je možné používat multifunkční panely (MFP P5 - OSB desky) dokonce v prostorách, kde skladujeme potraviny. Multifunkční panely (MFP P5 - OSB desky) také například bezproblémově používáme k výrobě přepravních krabic pro zeleninu, ovoce a další potraviny. Aktuální přísná šetření potvrdila nezávadnost multifunkčních panelů MFP P5 - OSB desky) pro použití transportu potravin, a tak jsou multifunkční panely zcela v souladu se zákonnými ustanoveními. Bezpečnost použití multifunkčních panelů (MFP P5 - OSB desky) je tak certifikována a zajišťuje lepší zdraví, každého uživatele této OSB desky.

Nejlepší a nejlevnější OSB desky na českém trhu - MFP P5

OSB desky - multifunkční panely - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Multifunkční deska (MFP P5 - OSB desky) je synonymem pro mimořádné materiálové vlastnosti

Multifunkční desky (MFP P5 - OSB desky) svým zákazníkům garantují mimořádně vynikající materiálové technické vlastnosti, které jdou ruku v ruce s dobrým estetickým dojmem díky dekorativnímu dřevěnému vzhledu multifunkčních panelů (MFP P5 - OSB desky). Technické, fyzikální vlastnosti dokládá následující tabulka měřených výstupů multifunkčních panelů (MFP P5 desky), které jsou zvláště důležitými údaji pro projektanty, architekty a budoucí investory, kteří uvažují o nákupu a použití této OSB desky (MFP P5). 
Multfinkční panely (MFP P5 - OSB desky) dodáváme v různých formátech a tlouškách

* certifikováno pod dle technické normy EN13986

Technické a fyzikální vlastnosti OSB desky - multifunkční panely - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

V případě, že počítáte difuzní prostup OSB desky (MFP P5), jinými slovy, paropropustnost OSB desky (multifunkčního panelu), použijte hodnotu µ -hodnotu nejméně vhodnou hodnotu (i.d.R. při vnitřním použití OSB desky / MFP P5 nízkou hodnotu a při vnějším použití OSB desky / MFP P5 vyšší hodnotu).
Sd-hodnota OSB desky se vypočítá: Sd = µ x d (m)
Sd = difúzní ekvivalentní tlouška vzduchové vrstvy v metrech
d = tlouška OSB desky / MFP P5 v metrech
Příklad: MFP P5 - OSB desky o tloušťce 18 mm pro vnitřní sektor Sd = 50 x 0,018 m = 0,9 m (difuzní prostup MFP P5 - OSB desky)

MFP P5 - OSB desky – vypočitatelné ve svých vlastnostech a nekomplikované při zpracování

Upevnění MFP P5 - OSB desky: OSB desky můžeme upevnit hřebíky nebo kvalitními vruty s dříkem či šrouby tak, aby nejmenší délka vrutu při kotvení OSB desky byla zhruba 50 mm nebo jinak, dvojnásobek tloušky OSB desky. Jakékoli zvolené montážní prostředky k upevnění MFP P5 - OSB desky by měly být nejméně 2-3 mm hluboko
Abychom zajistili pevné kotvení MFP P5 - OSB desky k podkladu, pak je nutné dodržet minimální vzdálenost hřebíků, potažmo vrutů, či šroubů, 150 mm od kraje MFP P5 - OSB desky. Dále od okraje MFP P5 - OSB desky, tedy ve vnitřní ploše OSB desky je postačující vzdálenost 300 mm hřebíků, vrutů či šroubů při montáži OSB desky na trámech, anebo podpěrném dřevěném rastru. Ideální a přípustné hodnoty upevnění MFP P5 - OSB desky jsou v souladu s francouzským standardem CB71 a testoval je vědecko-technický institut CTBA. Dovolené technické hodnoty dále uvádí norma Euro-kódu 5. Na vyžádání je k dispozici odpovídající zkušební zpráva na webu výrobce, případně ji pro Vás rádi zajistíme.

MFP P5 - OSB desky – Charakteristické hodnoty pro výpočet a vyměření dřevostaveb

MFP P5 - OSB desky - multifunkční panely - Charakteristické hodnoty a měření pro dřevostavby - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Charakteristické hodnoty MFP P5 - OSB desky můžeme citovat z normy DIN EN 12369-1, která je platná pro nosné použití za podmínek dodržení třídy užití 2.

Schéma pokládky MFP P5 - OSB desky na připravený dřevěný rastr, nebo sušené hranoly

Schéma pokládky MFP P5 - OSB desky - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Při renovaci starších objektů anebo při konstrukci podlah u novostaveb vznikají situace, kdy je nutné pokládat a montovat MFP P5 - OSB desky na stropní trámy.
V případě pokládky MFP P5 - OSB desky na trámy doporučujeme tento postup:

1) Zkontrolujte zda je nutné tepelně izolovat, anebo pokládat fólii proti vlhkosti. Stropy z dřevěných trámů byste neměli oboustranně izolovat parotěsnou fólií. Tepelné a zvukové těsnění je možné zlepšit mezi stropní montáží plstěnce.

Stanovení potřebné tloušky MFP P5 - OSB desek

Podle skutečnosti, jaký prokládací systém použijete, použijte tabulku 1 v případě jednopólového systému (pouze 2 podpěry OSB desky) nebo tabulku 2 pro vícepólový systém (minimálně 3 podpěry OSB desky). Tabulky jsou sestaveny na základě daného provozního zatížení MFP P5 - OSB desky (ve sloupci vlevo) a existující vzdálenosti trámů (na řádku vpravo), vyčtěte potřebnou tloušku OSB desky (viz první řádek). Tabulka napravo připouští s 1/400 nižší průhyb. Způsob chování MFP P5 - OSB desky při zatížení byl testován ve WKI (Wilhelm-Klauditz-Institut pro výzkum dřeva) prototypovou metodou podle platné normy EN12871 při použití MFP P5 - OSB desky u střech jako nosného podkladu střešní krytiny a u  podlah jako nosného podpodlahového materiálu.

Určení správné tloušťky MFP P5 - OSB desky - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec KrálovéStanovení správné tloušťky MFP P5 - OSB desky - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové
*1,00 kN/m² odpovídá cca. 100 kg/ m²
Stanovení správné tloušťky MFP P5 - OSB desky - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Určení správné tloušťky MFP P5 - OSB desky - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové

Aby se pokládka MFP P5 - OSB desky stala snadnou

MFP P5 - OSB desky můžeme opracovat běžnými truhlářskými stroji nebo frézami pro zpracování dřeva. K opracování MFP P5 - OSB desky doporučujeme použít nástroje s kotouči a frézami vyrobených z tvrdých kovů. Další tipy, rady a pokyny k pokládce multifunkčních panelů (MFP P5) viz dále na této straně. 

Montáž MFP P5 - OSB desky - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec KrálovéV případě, že pokládáme multifunkční panely (MFP P5 - OSB desky) napříč přes masivní strop ve staré, anebo nové stavbě, použijte parotěsnou zábranu (polyetylenovou fólii) o tloušťce 0,2 mm. Fólii překrýváme minimálně 30 cm, nebo svařte spáry.


Montáž MFP P5 - OSB desky - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec KrálovéVyrovnání výšky MFP P5 - OSB desky docílíte použitím rozdílných podkladových materiálů tak, že rozložíte pruhy z masivního dřeva, z tvrdých vláken, z umělých hmot nebo surových dřevotřískových desek, spojíte je disperzním lepidlem nebo bílým klihem.

Montáž MFP P5 - OSB desky - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec KrálovéPokud sešroubujete MFP P5 - OSB desky k podkladním trámům, dbejte na to, aby šrouby s dříkem pronikly dostatečně hluboko (minimálně 30mm) až do masivního podkladu. Veškeré izolace na zdi vytáhněte až po horní hranu povlaku (cca 10 cm) a nepoškoďte parotěsnou fólii. Fólie umístěte až pod podkladová dřeva.

Montáž MFP P5 - OSB desky - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec KrálovéPohlcení krůčejového hluku dosáhnete použitím minerální izolační vaty. Při zvýšených nárocích na kročejovou neprůzvučnost používejte prosím, pro utěsnění proti hluku systém pružinových kolejnic.Dodatečně Montáž MFP P5 - OSB desky - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec Králové skližte klihem nebo slepte disperním lepidlem na dřevo spodní čelist drážky a horní stranu pera bílým klihem z umělé pryskyřice (PVAc). Sklížením se docílí zvýšené celkové tuhosti MFP P5 - OSB desky.
Montáž MFP P5 - OSB desky - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec KrálovéPokládka MFP P5 - OSB deskyVrzání a skřípot MFP P5 - OSB desky zamezíte dilatační spárou v šíři 15 mm mezi stěnou a pokládanou MFP P5 - OSB deskou. První řadě MFP P5 desek uřízněte pero. U pokládky větších ploch (délka více než 10 m) je zapotřebí opět dilatovat jednotlivé plochy. Nepoužívejte mokré podkladové řezivo k výrobě podkladních rastrů. 
Montáž MFP P5 - OSB desky - Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o. - Pardubice - Chrudim - Hradec KrálovéDbejte prosím na tento pokyny. Jsou platné pro všechny pokládkové práce ! Pokládané MFP P5 - OSB desky opatřete, co nejdříve povlakem, nebo je zakryjte polyetylenovou fólií, aby se zabránilo jednostrannému vysušení.

Poslat na e-mail Tisknout


Rychlý kontakt

Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o.
Sklad řeziva a obkladových materiálů

Dražkovice
533 33 Pardubice 23
GPS 49°59'47.235"N, 15°46'4.595"E
Mobil: 603 875 753 Karel Šourek
Mobil: 604 483 343 Mirek Diviš
E-mail:
E-mail:
Karel Šourek - vedoucí skladu

Otevírací doba:
Po - Pá 8:00 - 17:00 hod.
Sobota 8:00 - 10:00 hod.

Platební možnosti:
HOTOVĚ
INTERNET BANKING
- zabezpečené PC namístě
PLATBA PŘEVODEM PŘEDEM